Skip to content
Home » Zaburyň welilikleri

Zaburyň welilikleri

Guluň alamaty

  • by

Öňki makalada Danyýeliň pygamberligine görä Masihiň “öldürilmelidigi” aýdylýar. Zebur baradaky okuwymyzyň ahyryna gelýäris. Emma ýygnamak üçin has köp maglumat bar. Şahanyň (Şahamçalaryň) şekilini ulanyp, Mesihiň… Read More »Guluň alamaty